Opracowywanie planów transformacji cyfrowej przedsiębiorstw w kierunku Przemysłu 4.0

W dobie szybkich zmian technologicznych, transformacja cyfrowa stała się nie tylko możliwością rozwoju, ale przede wszystkim koniecznością dla przedsiębiorstw dążących do utrzymania konkurencyjności na rynku. Nasz zespół specjalizuje się w opracowywaniu kompleksowych planów transformacji cyfrowej, dostosowanych do unikalnych potrzeb i celów biznesowych każdej organizacji. Naszym celem jest umożliwienie firmom pełnego wykorzystania potencjału nowych technologii, zapewniając im trwałą przewagę konkurencyjną.

AND-TECH

Proces transformacji cyfrowej wymaga holistycznego podejścia, obejmującego nie tylko wdrożenie nowoczesnych narzędzi i technologii, ale również przekształcenie kultury organizacyjnej, modeli biznesowych i procesów operacyjnych. Nasze usługi rozpoczynają się od dogłębnej analizy stanu obecnego przedsiębiorstwa, identyfikacji obszarów do optymalizacji oraz zrozumienia specyficznych wymagań branżowych i rynkowych.

W ramach opracowywania planów transformacji cyfrowej, oferujemy:

 • Analizę gotowości do transformacji cyfrowej: Ocena obecnych systemów, procesów oraz kultury organizacyjnej w kontekście potencjalnych możliwości cyfrowych.
 • Definiowanie wizji i strategii: Pomoc w określeniu celów transformacji cyfrowej, które są zgodne z ogólnymi celami biznesowymi firmy i przynoszą realną wartość dodaną.
 • Mapowanie drogi transformacji: Opracowanie szczegółowych planów wdrożenia, w tym priorytetyzacja inicjatyw, harmonogram działań oraz wyznaczenie etapów osiągania kluczowych kamieni milowych.
 • Wsparcie w implementacji: Nadzorowanie procesu wdrożenia, pomoc w zarządzaniu zmianą oraz zapewnienie, że transformacja przebiega płynnie, efektywnie i zgodnie z planem.

Korzystając z naszych usług, firmy mogą spodziewać się:

 • Zwiększenia efektywności operacyjnej poprzez automatyzację procesów i usprawnienie przepływu pracy.
 • Poprawy doświadczeń klientów dzięki lepszemu zrozumieniu ich potrzeb i oczekiwań w oparciu o analizę danych.
 • Zwiększenia innowacyjności i szybkości wprowadzania na rynek nowych produktów i usług.
 • Budowania odporności i elastyczności biznesowej, niezbędnej do adaptacji w dynamicznie zmieniającym się środowisku.

Jak wygląda praca nad planem transformacji cyfrowej

Etap 1: Etapy zbierania informacji

 • Wstępna konsultacja telefoniczna
 • Wysłanie ankiety dotyczącej przedsiębiorstwa i projektu
 • Umówienie rozmowy online w celu omówienia planowanych inwestycji w cyfryzację
 • Podpisanie umowy
 • Rozmowa z właścicielem lub wskazaną osobą odnośnie aktualnych rozwiązań w przedsiębiorstwie
 • Konsultacja z przedsiębiorstwem oraz firmą piszącą wniosek o dotację odnośnie części wdrożeniowej
 • Opracowanie zagadnień i koncepcji planu transformacji cyfrowej

Etap 2: Etapy spotkań i analiz

 • Umówienie szczegółów wizyty w przedsiębiorstwie
 • Wizyta w przedsiębiorstwie
 • Opracowanie części diagnostycznej planu
 • Konsultacja z przedsiębiorstwem oraz firmą piszącą wniosek o dotację odnośnie części wdrożeniowej
 • Opracowanie i uzasadnienie części wdrożeniowej
 • Dostarczenie kompletnego planu transformacji cyfrowej
Zapraszamy do kontaktu z naszym zespołem, aby dowiedzieć się więcej o tym, jak możemy wspomóc Państwa firmę w jej cyfrowej transformacji. 

Razem możemy zdefiniować przyszłość Państwa biznesu w cyfrowym świecie, zapewniając nie tylko przetrwanie, ale i dynamiczny rozwój w nowej erze technologicznej.


Umów się na spotkanie

AND-TECH
 • Doradztwo, Wdrażanie, Opracowania
  PLANY TRANSFORMACJI CYFROWEJ