Polityka prywatności

Anonimowość
Internauci korzystający z naszego serwisu pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Większość zasobów zgromadzonych w serwisie nie wymaga pozostawiania informacji o sobie, pozwalając na swobodną nawigację po stronach.

Rodzaje wykorzystywanych Cookies
Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.

Cele w jakich wykorzystywane są Cookies
Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu poprawnej konfiguracji serwisu, a w szczególności do: dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu; rozpoznania urządzenia Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb.

Zabezpieczenia
Witryna zaopatrzona jest w środki bezpieczeństwa mające na celu ochronę danych pozostających pod naszą kontrolą przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem i modyfikacją. Dostęp do danych osobowo-adresowych ma tylko ograniczona liczba uprawnionych pracowników. Nad dostępem do informacji czuwa zaawansowany system zarządzania uprawnieniami, co w połączeniu z szyfrowaniem wybranych danych w bazie danych chroni przed uzyskaniem dostępu do nich nieuprawnionym osobom.


Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:
Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika. Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

Polityka RODO

Dane osobowe
Możecie Państwo korzystać z naszej strony bez udostępniania nam prywatnych informacji. Jednakże, jeśli chcielibyście otrzymać szczegółowe informacje na temat naszej oferty, konieczne jest przesłanie nam danych osobowych umożliwiających kontakt. Kładziemy duży nacisk na bezpieczeństwo powierzanych nam danych osobowych. Stosujemy się ściśle do postanowień Ustawy z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133 poz.883) oraz wytycznych prawa europejskiego, stosowanego w krajach UE.

Wyrażenie zgody
Korzystanie z witryny internetowej jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na warunki przedstawione w niniejszej Polityce Prywatności oraz na przetwarzanie przez właściciela domeny danych osobowych podawanych przez Użytkownika do wyżej wymienionych celów lub celów określonych w treści stron.

Administratorem Państwa danych osobowych jest:
- patrz zakładka: kontakt

Państwa dane osobowe będziemy wykorzystywać do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub stronę trzecią na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, RODO. Dane będziemy wykorzystywać zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane. W przypadku wyrażenia zgód marketingowych Państwa dane osobowe są przetwarzane również w celach marketingowych, w szczególności w celu przesyłania informacji o oferowanych produktach i usługach, wykrywania nadużyć i zapobiegania im, ustalenia i obrony oraz dochodzenia roszczeń, marketingu bezpośredniego, tworzenia zestawień, analiz i statystyk, weryfikacji wiarygodności płatniczej, obsługi reklamacji i zgłoszeń, wsparcia technicznego, rozliczeń finansowych.

Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Mają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofanie. Skorzystanie prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody. Mają Państwo także prawo do przenoszenia danych. Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych, Państwa dane możemy przekazać – oprócz osobom upoważnionym przez Administratora danych. Mają Państwo także prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.

Cele przetwarzania danych osobowych

Cel przetwarzania Podstawa prawna przetwarzania Kategorie przetwarzanych danych Okres przechowywania danych Źródło pozyskania danych
Obsługa zamówienia Art. 6 ust. 1 lit. b RODO – zawarcie i wykonanie umowy zawieranej w wyniku złożenia zamówienia. Dane identyfikacyjne. Dane kontaktowe.Szczegóły zamówienia. Do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń związanych z umową zawartą w wyniku złożenia zamówienia (z uwagi na odrębny cel archiwizacyjny wymieniony poniżej). Formularz zamówienia.
Obsługa zapytania Art. 6 ust. 1 lit. b RODO – zawarcie i wykonanie umowy zawieranej w wyniku złożenia zamówienia. Dane identyfikacyjne. Dane kontaktowe.Szczegóły zapytania. Do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń związanych z umową zawartą w wyniku złożenia zamówienia (z uwagi na odrębny cel archiwizacyjny wymieniony poniżej). Formularz zapytania.
Obsługa reklamacji Art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora polegający na obsłudze procedury reklamacyjnej. Dane identyfikacyjne. Dane kontaktowe. Szczegóły reklamacji. Do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń związanych z reklamacją. Reklamacja.
Księgowość Art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora polegający na obsłudze procedury reklamacyjnej. Dane identyfikacyjne. Dane kontaktowe. Szczegóły reklamacji. Do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń związanych z reklamacją. Formularz zamówienia, formularz zapytania lub formularz odstąpienia od umowy.
Archiwum Art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora polegający na zabezpieczeniu danych napotrzeby ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń oraz na potrzebywykazania przestrzegania obowiązków wynikających z RODO. Dane o różnym zakresie, wzależności od tego,jakie dane do nastrafiły i jaki zakresdanych uzasadnionyjest pod kątemarchiwalnym. Do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń lub przedawnienia naszej odpowiedzialności związanej z ochroną danych osobowych. Wszystkie formularze służące do przekazywania danych.
Obsługa newslettera Art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora polegający na wysyłce wiadomości po odebraniu uprzedniej zgody na otrzymywanie newslettera. Dane identyfikacyjne. Dane kontaktowe. Informacje statystyczne związane z wysyłanymi wiadomościami. Do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń związanych z wysyłaniem newslettera lub przedawnienia naszej odpowiedzialności związanej z ochroną danych osobowych. Formularz zapisu do newslettera.
Obsługa korespondencji Art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora polegający na wymianie korespondencji z użytkownikiem oraz jej ewentualnej archiwizacji. Dane identyfikacyjne. Dane kontaktowe. Szczegóły korespondencji. Niemożliwy do jednoznacznego ustalenia. Część korespondencji może podlegać bieżącemu usuwaniu, a część archiwizacji, jeżeli uznamy, że istnieje potrzeba jej przechowywania, w szczególności z uwagi na zapewnienie możliwości odtworzenia jej przebiegu w przyszłości. Formularz kontaktowy. Przychodząca wiadomość.
Obsługa mediów społecznościowych Art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie uzasadnionyinteres realizowany przez administratora polegający na obsłudze profilów w mediach społecznościowych. Dane widocznie publicznie w profilu użytkownika w serwisie społecznościowym. Szczegóły interakcji z użytkownikiem w ramach profilów w mediach społecznościowych. Do czasu usunięcia danych przez użytkownika z serwisu społecznościowego. Profile w mediach społecznościowych. Treścipublikowane przezużytkownika wmediach społecznościowych.
Tworzenie grup odbiorców reklam Art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora polegający na tworzeniu grup odbiorców w systemach reklamowych na podstawie list użytkowników, list zamówień i list mailingowych. Adres e-mail. Dane osobowe usuwane przez system reklamowy niezwłocznie po zakończeniu procesu dopasowania w ramach tworzenia grupy odbiorców. Stworzona grupa odbiorców nie zawiera informacji o charakterze danych osobowych. Formularz zapytania. Formularz zamówienia. Formularz zapisu do newslettera.
Analiza i statystyka Art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora polegający na tworzeniu, przeglądaniu i analizowaniu statystyk związanych z aktywnością użytkowników na stronie w celu wyciągania wniosków pozwalających na późniejszą optymalizację strony internetowej. Informacje Anonimowe (szczegóły omówione w ramach definicji Informacji Anonimowych zawartej w polityce prywatności) Do czasu ustania przydatności lub wniesienia sprzeciwu. Kod śledzący osadzony na stronie.
Marketing własny Art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie uzasadnionyinteres realizowany przez administratora polegający na pomiarowaniu i targetowaniu reklam w ramach marketingu własnych produktów lub usług. Informacje Anonimowe (szczegóły omówione w ramach definicji Informacji Anonimowych zawartej w polityce prywatności) Do czasu ustania przydatności lub wniesienia sprzeciwu. Kod śledzący osadzony na stronie.

Wykaz narzędzi zewnętrznych

Narzędzie Dostawca Cel wykorzystania Wyjaśnienia dostawcy Ustawienia dostawcy
Google Analytics Google LLC Analiza i statystyka związana z zachowaniami osób odwiedzającymi stronę internetową. Zobacz Zobacz
Google Ads Google LLC Pomiarowanie i targetowanie reklam. Zobacz Zobacz
Hotjar Hotjar Limited Analiza i statystyka związana z zachowaniami osób odwiedzającymi stronę internetową. Zobacz Zobacz
YouTube Google LLC Osadzenie materiałów wideo z serwisu YouTube. Zobacz Zobacz
Meta Pixel Meta Platforms, Inc. Pomiarowanie i targetowanie reklam. Zobacz Zobacz
Facebook Connect Meta Platforms, Inc. Zapewnianie funkcji społecznościowych. Zobacz Zobacz
AND-TECH
  • Doradztwo, Wdrażanie, Opracowania
    PLANY TRANSFORMACJI CYFROWEJ