Wdrażanie systemów raportujących ślad węglowy produktu (przygotowanie do raportowania ESG)

W odpowiedzi na rosnące oczekiwania konsumentów oraz regulacje dotyczące zrównoważonego rozwoju, coraz więcej firm stawia na transparentność i odpowiedzialność w kontekście swojego wpływu na środowisko.

AND-TECH

Kluczowym aspektem w tym zakresie jest raportowanie śladu węglowego produktu oraz przygotowanie do raportowania w obszarze środowiskowym, społecznym i ładu korporacyjnego (ESG). Nasz dział specjalizuje się w wdrażaniu zaawansowanych systemów raportujących, które umożliwiają firmom dokładne mierzenie i komunikowanie śladu węglowego ich produktów oraz efektywne przygotowanie do raportowania ESG. 

Raportowanie śladu węglowego produktu jest niezbędne do zrozumienia i zarządzania wpływem działalności firmy na zmiany klimatyczne. Nasze systemy umożliwiają szczegółową analizę cyklu życia produktu, od surowców, przez produkcję i dystrybucję, aż po użytkowanie i utylizację. Dzięki temu firmy mogą identyfikować główne źródła emisji węglowej w swoich łańcuchach wartości i podejmować działania zmierzające do ich redukcji.

Przygotowanie do raportowania ESG wymaga kompleksowego podejścia, obejmującego nie tylko aspekty środowiskowe, ale także społeczne i dotyczące ładu korporacyjnego. Nasze rozwiązania wspierają firmy w gromadzeniu, analizie i prezentacji danych niezbędnych do pełnego i transparentnego raportowania ESG. Umożliwia to nie tylko spełnienie wymogów regulacyjnych, ale również budowanie zaufania i wartości w oczach inwestorów, klientów i pracowników.

Nasze usługi obejmują:

  • Analizę śladu węglowego: Pomagamy w dokładnym określeniu emisji CO2 na wszystkich etapach cyklu życia produktu.
  • Wdrażanie systemów raportujących: Dostarczamy narzędzia umożliwiające efektywne zbieranie, analizę i prezentację danych dotyczących śladu węglowego oraz innych wskaźników ESG.
  • Doradztwo strategiczne: Oferujemy wsparcie w identyfikacji obszarów do poprawy, opracowywaniu planów działań redukcyjnych oraz wdrażaniu najlepszych praktyk związanych z zasadami ESG.

Korzystając z naszych systemów raportujących, firmy mogą:

  • Dokładnie mierzyć i raportować ślad węglowy swoich produktów, co jest kluczowe dla zarządzania wpływem na środowisko.
  • Skutecznie przygotować się do spełnienia wymogów raportowania ESG, co jest coraz ważniejsze w kontekście regulacji i oczekiwań rynkowych.
  • Budować pozytywny wizerunek marki jako odpowiedzialnego i transparentnego podmiotu, co przekłada się na wzrost zaufania i lojalności klientów oraz inwestorów.
Zapraszamy do kontaktu z naszym zespołem, aby dowiedzieć się więcej o tym, jak nasze rozwiązania mogą wspierać Państwa firmę w mierzeniu i raportowaniu śladu węglowego oraz w przygotowaniu do raportowania ESG. 

Wspólnie możemy pracować nad budowaniem zrównoważonej przyszłości i wzmacnianiem odpowiedzialności społecznej biznesu.

Skontaktuj się z nami

AND-TECH
  • Doradztwo, Wdrażanie, Opracowania
    PLANY TRANSFORMACJI CYFROWEJ